ECOS
Socis
Projectes
Comunicació
Agenda
Enllaços
Contacte
Qui som
ECOS és un grup de cooperatives i entitats de l’economia solidària que treballen en sectors d’activitat diversos i que té com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, procurar el benestar de les persones que les integren i contribuir a la creació del mercat social.

Ens relacionem entre nosaltres des dels valors de la confiança, la transparència, la democràcia, la igualtat, l’autoorganització i la solidaritat. Intentem posar sempre les persones en el centre de la nostra acció, així com contribuir a la transformació social.

Per aconseguir aquests objectius creem sistemes de suport mutu i inversió col·lectiva, fem oferta conjunta de productes i serveis amb responsabilitat social i ambiental, compartim serveis i aprenentatges, etc.

Actualment som 14 organitzacions sòcies, que donen feina estable a un centenar de persones i agrupen 7.200 persones sòcies de consum.
Què fem
ECOS és un grup empresarial multiserveis que, en conjunt, ofereix una gamma de serveis molt àmplia:

• Acompanyament i desenvolupament de processos i iniciatives educatives, des del respecte a l’individu i a la comunitat
• Acompanyament i suport en el desenvolupament d’organitzacions
• Arquitectura, enginyeria i urbanisme
• Assegurances
• Assessorament jurídic
• Comunicació, edició i disseny gràfic
• Comunicació participativa
• Consultoria social
• Desenvolupament d’organitzacions
• Distribució de productes de consum responsable
• Educació científica i per a la sostenibilitat
• Formació cooperativa
• Formacions vivencials
• Habitatge social
• Incubació i acompanyament de projectes d’emprenedoria social cooperativa
• Missatgeria
• Neteja
• resolució alternativa de conflictes
• Salut
• Serveis lingüístics
• Serveis periodístics i audiovisuals
• Serveis telemàtics
Què volem
ECOS persegueix dos grans objectius:

1. L’enfortiment i el desenvolupament de les organitzacions sòcies i el benestar de les persones que les integren.

Alguns dels instruments per aconseguir-ho són:

• la demanda conjunta de béns i serveis (infraestructures, gestoria...), de vegades mitjançant acords de col·laboració amb altres empreses de l’economia solidària;
• la creació de serveis compartits: administració, formació, comercialització, reflexió estratègica...;
• la creació i comercialització conjuntes de nous productes i serveis per a tercers;
• l’activació de sistemes de suport mutu.

2. La generació d’economia arrelada al territori, la construcció de mercat social, la promoció del cooperativisme transformador, en particular, i de l’economia social i solidària en general.

Aquests objectius generals es plasmen en un seguit d’objectius específics i d’actuacions, són recollits en els plans de gestió del grup i els porten a terme persones i grups de treball comissionats per a això (els grups d’extensió, participació, formació, comercial, comunicació...), sota la coordinació del Comitè de Direcció i l’Assemblea General d’organitzacions sòcies.
Fes-te'n soci
Requisits per ser soci del Grup ECOS

• Ser una entitat, cooperativa o no, que treballi en el marc de l’economia social i solidària.
• Compartir la raó de ser del grup.
• Estar associada a una entitat de banca ètica o que promogui les finances ètiques i solidàries, com Fiare o Coop57, i ser-ne usuària.
• Estar associada a la Xarxa d’Economia Solidària.
• Comprometre’s a fer anualment el Balanç Social i aplicar un sistema per incorporar les millores detectades.
• Participar a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans on siguin convocades les cooperatives.
• Formar part del grup de treball i les comissions, i participar-hi.
• Participar en les activitats de formació i intercooperació.
• Proporcionar anualment la informació continguda en els plans de gestió i/o la memòria d’activitats i els comptes anuals de la cooperativa o l’organització associada.
• Subscriure l’aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva.
• Contribuir al sosteniment de la cooperativa amb el pagament de les quotes que decideixi anualment l’Assemblea.

Com ens organitzem

Totes les cooperatives sòcies participem en algun espai de treball del grup, les comissions, que es defineixen a partir del pla de gestió anual que s’aprova en assemblea.

Cada comissió té un pla de treball anual i s’organitza de manera autònoma.

L’òrgan executiu del grup és el Comitè de Direcció, constituït pel Consell Rector i els coordinadors de les comissions i grups de treball. Amb tot, és un grup obert a la participació de qualsevol persona del grup.

Com esdevenir soci del Grup ECOS

Per esdevenir soci del grup cal omplir el formulari i fer-lo arribar degudament signat a externa@grupecos.coop.

Esquema del protocol a seguir

Sol·licitud d’admissió al Grup ECOS

A partir d’aquí, es constitueix una comissió social que valora l’adequació de la cooperativa sol·licitant i fa recomanacions d’acceptació o desestimació a l’Assemblea.

Un cop la cooperativa és admesa, s’esdevé un període de prova de màxim un any, al final del qual l’Assemblea ratifica o desestima la incorporació de l’entitat com a sòcia de ple dret del grup cooperatiu.
Mira'ns
Vídeo elaborat amb motiu de la inauguració del primer local del Grup ECOS , al carrer Casp, 43, el mes de juny de 2012.
Grup Empresarial Multiserveis
Les 14 organitzacions que formen part d’ECOS ofereixen una gamma de serveis molt àmplia:

• Acompanyament i desenvolupament de processos i iniciatives educatives, des del respecte a l’individu i a la comunitat
• Acompanyament i suport en el desenvolupament d’organitzacions
• Arquitectura, enginyeria i urbanisme
• Assegurances
• Assessorament jurídic
• Comunicació, edició i disseny gràfic
• Comunicació participativa
• Consultoria social
• Desenvolupament d’organitzacions
• Distribució de productes de consum responsable
• Educació científica i per a la sostenibilitat
• Formació cooperativa
• Formacions vivencials
• Habitatge social
• Incubació i acompanyament de projectes d’emprenedoria social cooperativa
• Missatgeria
• Neteja
• resolució alternativa de conflictes
• Salut
• Serveis lingüístics
• Serveis periodístics i audiovisuals
• Serveis telemàtics

Qualitat
Totes les entitats que formen part del Grup ECOS fan balanç social en què, entre altres qüestions, s’avalua la qualitat dels béns i els serveis que ofereixen. Els indicadors que es mesuren en aquest apartat són la qualitat del producte, els terminis de lliurament, la relació qualitat-preu, l’atenció rebuda, la capacitat de resposta davant les urgències, la informació clara i transparent i l’atenció de les reclamacions. En el balanç social 2013, les cooperatives de treball que integren el grup obtenen una puntuació mitjana de 8 sobre 10. Per aquest motiu, diversos ajuntaments, museus, universitats, editorials, mitjans de comunicació, cooperatives, escoles o associacions de tota mena confien en les entitats d’ECOS a l’hora de dissenyar els seus projectes.
Serveis compartits
El contacte diari entre les organitzacions del grup i les entitats amigues fa que aflorin projectes econòmics comuns; LabCoop i ECOS Administració en són dos exemples. LabCoop és una cooperativa de segon grau que promou l’emprenedoria social cooperativa, mentre que ECOS Administració ofereix un servei integral d’administració a empreses i entitats tant del grup com de l’economia social i solidària en general.
El fet de compartir espai possibilita també noves oportunitats de treball. Així, algunes cooperatives del grup s’han presentat conjuntament a concursos públics i han guanyat, o bé han desenvolupat projectes concrets, com l’exposició “Cases amb energia”, una iniciativa de les cooperatives Celobert, Nusos i l’Apòstrof.
Un tercer aspecte a destacar és que les cooperatives del Grup ECOS estan desenvolupant mecanismes de suport mutu entre elles i han creat dos fons: el Fons de Solidaritat i el Fons d’Inversió Col·lectiva.
Ecos en xifres
107 Llocs de treball

7.211 Socis de consum

6.827.335 € Volum de negoci (any 2012)
Espais de co-treball
Necessiteu un espai on treballar? Necessiteu un lloc on reunir-vos? Necessiteu un local ben equipat? A ECOS tenim disponibles espais de cotreball a les dues seus del grup, en ple centre de Barcelona (Casp 43 i Bailèn 5), i amb la garantia d’un entorn cooperatiu que allotja iniciatives consolidades i nous projectes d'economia social i solidària. Es tracta d’espais perfectament equipats (taula, book, cadira, prestatgeria), amb sis sales de reunió, dues sales polivalents, terrassa i altres prestacions (Wifi, impressora, escàner, magatzem, espai infantil, biblioteca ...).
ECOS és un grup de cooperatives i entitats de l’economia solidària que treballen en sectors d’activitat diversos i que té com a objectius enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, procurar el benestar de les persones que les integren i contribuir a la creació del mercat social.
Ens relacionem entre nosaltres des dels valors de la confiança, la transparència, la democràcia, la igualtat, l’autoorganització i la solidaritat. Intentem posar sempre les persones en el centre de la nostra acció, així com contribuir a la transformació social. Per aconseguir aquests objectius creem sistemes de suport mutu i inversió col·lectiva, fem oferta conjunta de productes i serveis amb responsabilitat social i ambiental, compartim serveis i aprenentatges, etc. i compartim espais!


Contacte:
C/ Casp 43 (08010 BCN)
Guernica Facundo Vericat - labcoop@grupecos.coop - 606 862 054
C/ Bailèn 5 (08010 BCN)
Rosa Miró - rosa@grupecos.coop - 935 323 626


Més informació: http://www.grupecos.coop/docs/Espais_cotreball_cat.pdf