ECOS
Socis
Projectes
Comunicació
Agenda
Enllaços
Contacte
LabCoop
Es tracta del primer projecte col·lectiu nascut en el si del grup ECOS. LabCoop és una cooperativa de segon grau, integrada per Arç Corredoria d’Assegurances, Calidoscoop, ETCS, Hobest i L’Apòstrof, que té també, com a soci col·laborador, el mateix grup ECOS.

El seu objectiu és promoure l’emprenedoria social cooperativa, entesa com el conjunt de pràctiques econòmiques per resoldre necessitats de treball, consum, finançament, habitatge, etc., amb voluntat de transformació social i amb gestió col·lectiva i democràtica. En l’emprenedoria social cooperativa tan important és el què, com el com i el perquè.

LabCoop desplega quatre línies de treball:

Cotreball: gestió d’un espai de treball obert a projectes d’emprenedoria social cooperativa en procés de maduració; treballar en aquest espai permet a aquests nuclis emprenedors reduir costos i submergir-se en una comunitat de treball cooperatiu i creació compartida que és la seu central d’ECOS (Casp, 43).

Consultoria: acompanyament i orientació a cada nucli emprenedor perquè el seu projecte es faci realitat.

Formació: impuls de l’aprenentatge cooperatiu basat en l’intercanvi d’informació, l’ensenyament experiencial i la construcció col·lectiva de coneixement mitjançant trobades, tallers, seminaris, etc.

Dinamització territorial: promoció de l’economia social i solidària de base local, juntament amb administracions i xarxes d’entitats. Aquesta promoció inclou dimensions com la dinamització comunitària, les finances ètiques, l’emprenedoria social cooperativa, l’atenció a necessitats bàsiques i als reptes socials del territori, etc.

Més informació: labcoop@grupecos.coop
ECOS Administració
Es tracta del segon projecte col·lectiu nascut d’ECOS: oferir un servei integral d’administració a empreses i entitats no sols del grup, sinó també de l’economia social i solidària en general.

Els principals serveis oferts actualment per ECOS Administració són: comptabilitat bàsica, gestió administrativa integral, enllaç amb la gestoria, i compra i gestió de serveis compartits.

Més informació: ecosadmin@grupecos.coop
Els espais d'ECOS
El grup té cinc locals. Tres d’aquestes corresponen a les seus socials de tres cooperatives del grup: la seu de COS Cooperativa de Salut (c/ Mozart, 2, baixos, 08012 de Barcelona), la de Trèvol Cooperativa de Missatgeria i Neteja (c/ Antoni Ricardos, 14, 08027 de Barcelona) i la de Quèviure (c/ Antoni Ricardos, 10, 08027 de Barcelona).

Però, a més, ECOS disposa de dues altres seus que funcionen com a comunitats de treball, que agrupen empreses i entitats diverses, algunes pertanyents al grup, d’altres entitats amigues. Per un cantó, hi ha la seu del carrer Casp, 43 (Barcelona), on trobem les entitats següents: Alter Civites, Arç Consum Responsable, Arç Corredoria, Associació Clúster Créixer, Associació Energia Vital 100, Barnaciber, Calidoscoop, CRIC-Opcions, Crític, El Risell, ETCS, ExLibris, Fets, Fiare, Hobest, Institut Català d’Antropologia, L’Apòstrof, La Marea, LabCoop, Nusos, Observatori DESC, Sostre Cívic, Up Social i uns quants projectes d’emprenedoria social cooperativa encara en incubació, acompanyats per LabCoop. Per l’altre, hi ha la seu del carrer Bailèn, 5 (Barcelona), on trobem AESCO, Celobert, Ecos Administració, Iacta, Siel Bleu i la XES.

Tots dos espais aspiren a ser més que simples despatxos de cotreball. Els seus mil dos-cents metres quadrats, en conjunt, disposen de sales de reunions, àrea infantil, cuina, terrassa, biblioteca, hort urbà i racó de passallibres, i acullen multitud de xerrades, cursos, presentacions, tallers, reunions, etc.