ECOS
Socis
Projectes
Comunicació
Agenda
Enllaços
Contacte
Arç Serveis Integrals d'Assegurances
Cooperativa de treball del sector de la corredoria d’assegurances, especialitzada en la consultoria i la gestió de programes d’assegurances per a l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables.
Està compromesa amb el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i amb la construcció del mercat social.

www.arccoop.coop

Calidoscoop
Agència referent en la prestació de serveis i recursos per a la dinamització territorial de l'economia social, l'emprenedoria i el cooperativisme.
Calidoscoop, cooperativa de treball associat sense ànim de lucre, vol promoure un desenvolupament local basat en l'economia social i sostenible que contribueixi a la creació d'ocupació, l'enfortiment del teixit empresarial i la cohesió social.

www.calidoscoop.coop

CELOBERT. Arquitectura, enginyeria i urbanisme
Arquitectura, enginyeria, urbanisme i habitatge ecosocials des de 2010.
Cooperativa de treball sense ànim de lucre que ofereix serveis tècnics amb responsabilitat ecosocial en l’àmbit de la rehabilitació d’edificis, la millora de barris i el dret a l’habitatge.
Amb la seva activitat, afavoreix l’estalvi i l’eficiència energètica, els processos d’apoderament comunitari i la reducció de la petjada ecològica.

www.celobert.coop

Coop de mà
Coop de mà és una consultoria i gestoria que treballa en els àmbits juridicosocietari, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar des del punt de vista organitzatiu i de gestió entitats de l’economia social, entenent aquesta com una economia al servei de les persones.

www.coopdema.cat

ETCS
ETCS significa Estratègies de Transformació Comunitària Sostenible, és a dir, els mou el compromís compartit per la transformació social, el bé comú de la societat, l’economia solidària i el mercat social.
És una cooperativa que promou l’autonomia, la corresponsabilitat i la solidaritat de les persones i organitzacions.
Ho fa aplicant eines i mecanismes creatius i innovadors; mitjançant el treball col·laboratiu amb l’objectiu d’assolir resultats útils.

www.etcs.coop

iACTA Sociojuridica
Cooperativa de treball sense ànim de lucre amb la finalitat d’exercir l’advocacia des d’una clara vocació social, de servei a l’interès col·lectiu i de disminució de les desigualtats socials.
Ofereix serveis d’assessorament jurídic integral: atenció, acompanyament i representació lletrada a persones i col·lectius.
Fomenta el seu apoderament amb el coneixement del dret i potencia la mediació com a sistema alternatiu en la gestió de conflictes.

www.iacta.coop

L'Apòstrof
Cooperativa de treball sense ànim de lucre especialitzada en serveis de comunicació.
Està formada per un equip de periodistes, dissenyadors, traductors i correctors, cadascun amb una llarga experiència professional en editorials, webs, publicacions, estudis de disseny gràfic i docència en tècniques d’escriptura, en cooperativisme i en economia social i solidària.

www.apostrof.coop

LabCoop
Comunitat que acull, incuba i impulsa iniciatives d’emprenedoria social cooperativa, enteses com el conjunt de pràctiques econòmiques orientades a resoldre necessitats de treball, consum, finançament, habitatge, etc., amb voluntat de transformació social i amb gestió col·lectiva i democràtica.

www.labcoop.coop

Missatgers Trèvol
Cooperativa de treball dedicada als serveis de missatgeria i publicitat, neteja i distribució de productes de consum responsable.
És pionera a l’Estat espanyol en el servei d’ecomissatgeria en bicicleta.
Aplica el sistema cooperatiu amb sensibilitat ecològica.

www.trevol.com

Nusos. Activitats Científiques i Culturals
Cooperativa de treball dedicada a l’educació científica i per a la sostenibilitat que promou la formació d’una ciutadania crítica i responsable amb capacitat per a l’acció.
La integren professionals formats en l’àmbit de les ciències experimentals i les ciències socials, que ofereixen una àmplia diversitat de serveis en el camp de la didàctica.

www.nusos.net

Quèviure
Cooperativa de serveis que és la primera distribuïdora majorista de consum responsable que ofereix productes ecològics, de comerç just i fets per cooperatives.
Està especialitzada en producte alimentari no fresc (cereals, pasta, oli, llegums...), productes de neteja i vaixella ecològica.

www.queviure.coop

SostreCívic
Associació i cooperativa mixta d’usuàries i habitatges sense ànim de lucre que treballa en els àmbits de l’urbanisme social, la gestió ètica de patrimoni en desús i l’accés a un hàbitat no especulatiu, ecològic i participatiu través del cooperativisme en models de cooperativa d’ús (MCU).
Ofereix assessorament i serveis tècnics, jurídics i socials a particulars, grups de persones, administracions i entitats del tercer sector per a la rehabilitació i l’activació de l’habitatge i l’ús d’espais per a l’economia i els projectes socials.

www.sostrecivic.org